Mdent
« wstecz     Strona główna / Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2009

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2009

W związku z realizacją projektu: „Rozwój usług gabinetu stomatologicznego poprzez implementację innowacyjnej aparatury medycznej” w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, m-dent Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Michał Ryszard Palczak poszukuje dostawców stomatologicznego mikroskopu zabiegowego.

Min. wymagane parametry urządzenia:
 • podstawa jezdna pozwalająca na przemieszczanie mikroskopu pomiędzy dwoma gabinetami
 • budowa modułowa
 • tubus o zmiennym kącie odchylenia
 • oświetlenie metalohalogenowe oraz halogenowe
 • z możliwością podłączenia kamery i aparatu fotograficznego bądź wyposażony w aparat fotograficzny oraz kamerę rejestrującą obraz
Oferta powinna zawierać:
 • pełne dane teleadresowe oferenta
 • NIP, REGON, NR KRS
 • termin ważności oferty min. 3 mies.
 • warunki płatności, gwarancji i serwisu
 • parametry oprogramowania
 • cenę w PLN (kwota netto i brutto)
 • okres realizacji zamówienia
W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z ofertą prosimy o kontakt Michał Palczak tel. +48 17 8500444

Zapraszamy do składania ofert
w terminie od 05.09.2009 do 05.10.2009 roku.
w siedzibie m-dent Indywidualna Praktyka Lekarska , pocztą lub mailem na adres:
m-dent Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog
Michał Ryszard Palczak
Ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów
mail: info@m-dent.pl
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Tytuł projektu: „Rozwój usług gabinetu stomatologicznego poprzez implementację innowacyjnej aparatury medycznej."

Całkowita wartość projektu 287 528,16 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 148 527,66 PLN
Nazwa beneficjenta: m-dent Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Stomatolog Michał Ryszard Palczak

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

© 2009 m-dent.pl